FAALİYET ALANLARIMIZ

        Dinamik iş gelişimi, belirli hukuki alanlardaki deneyime dayalı olarak etkili çözümler sunabilen bir hukuk ekibi gerektirir. Müvekkillerimize gerekli bilgi ve tecrübeyi kanıtlayabileceğimiz bu tür alanlarda hukuki hizmetler sunuyoruz. Amacımız, müvekkillerimizin kendi faaliyetlerini icra etmelerine izin vermek ve hukuki geçmişimize güvenmek için onlara hukuki destek sunmaktır. Amacımız, en yüksek profesyonel düzeyde hukuki hizmetler sunmak, özellikle aşağıdaki alanlarda etkili çözümler üretebilmektir. Büromuz Avukatlık, danışmalık ve hukuk bürosu faaliyeti vermektedir.

Sigorta Hukuku

Trafik Sigortası kaynaklı bedensel ve maddi zararlara ilişkin davalar,
Kasko sigortasından kaynaklı maddi tazminat alacaklarına ilişkin davalar,
Emtia nakliyat sigortasına bağlı alacaklara ilişkin davalar...

Tazminat Hukuku

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
Borçlar Kanunu uyarınca haksız fiilden kaynaklı davalar...

Miras Hukuku

İzale-i Şuyu Davaları,
Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
Vasiyetname düzenlenmesi...

Aile Hukuku

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanma nedeniyle nafaka, velayet...

Ticaret Hukuku

Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
Ticaret ve rekabet hukuku,
Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi...

Bankacılık Hukuku

Hizmet kapsamımız, bankaların kurumsal müşterilerine bankacılık ürünlerini (krediler, banka garantileri vb.) Satın almalarında yardımcı olmanın yanı sıra ticari bankalarla ortaya çıkan her türlü ihtilafı çözmeyi içerir.

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşme taslağı hazırlamak, tarafların gerekli tüm adımlarını ve risklerini değerlendirmeyi içerir. Bir sözleşmenin tüm ticari işlemlerde ana rolü vardır. En uygun kararı verebilmeniz ve taraflar arasındaki hukuki belgelerde yansıtabilmeniz için olası tüm riskler ve hukuki sonuçlar konusunda size tavsiyelerde bulunacağız.  Hizmet aynı zamanda taraflar arasında isteğinize göre müzakere sürecine girmeyi de içerir.

İş Hukuku

Amacımız, işveren ve çalışan arasındaki çıkar dengesini korumaktır, bu, istihdam ilişkisi başlamadan önce tarafların çıkarlarının analiz edilmesini, risklerin değerlendirilmesini ve nitelikli ve profesyonel bir şekilde bir sözleşme taslağının hazırlanmasını içerir. Dava durumunda, ekibimiz çıkarlarınızı yüksek nitelikli bir standartla koruyacaktır.

Mülkiyet Hukuku

Mülkiyet hakkından kaynaklanan her türlü itilaflar, Orman Tazminat Davaları, Ortaklığın giderilmesi davaları

İdari Hukuk

Ekibimiz, yasal belgelerin hazırlanması ve idari işlemlerde müvekkillerin çıkarlarının korunması da dahil olmak üzere, herhangi bir idari veya kamu kurumundaki çıkarlarınızı koruyacak ve temsil edecektir.

#avukat #sinop #sinopavukat #hukukbürosu #danışmanlık #avukatlık #tabanokutan